ALL PRODUCT

ALL PRODUCT

New

LMSH52

SH'BAM 52

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMCX51

CORE 51

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

RPM99

RPM เป็นคลาสปั่นจักรยานตามจังหวะเพลง โดยจำลองการปั่นหลายๆแบบทั้งทางตรงขึ้นเขาลงเขา คลาสนี้ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าคลาสอื่นๆของ les mills เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย แต่ให้ระวังคนที่ปัญหาเรื่องเข่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBS132

BODY STEP เป็นการเต้นแอโรบิกแต่จะมีstepเข้ามาร่วมด้วย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBP126

BODY PUMP จะเป็นการออกกำลังที่มีน้ำหนักเข้ามาร่วมด้วยโดยจะใช้ bar bell แผ่นน้ำหนัก และstep โดยจะออกกำลังกายตามจังหวะเพลง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBJ105

BODY JAM เป็นการเต้นแบบแอโรบิกแต่จะนำท่า hiphop มาผสมในการเต้น จะเหมาะสำหรับวัยรุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBC96

BODY COMBAT ที่เอาศิลปะป้องกันตัวมาผสมผสานเข้ากับเสียงเพลงและท่าทางจะตรงกับจังหวะเพลง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBB101

BODYBALANCE 101

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBA121

BODY ATTACK เป็นการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิก แต่จะมีความสนุกในการเต้นมากกว่าเต้นแอโรบิกแบบปกติและท่าก็จะยากขึ้นมาอีก เหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กถึงวัยกลางคนเพราะถ้าคนอายุมากๆมาเต้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อส่วนต่างๆได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMSH51

SH'BAM 51

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMCX50

CORE 50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿126 ฿126
฿100 ฿100 -21%
 

 

New

RPM98

RPM เป็นคลาสปั่นจักรยานตามจังหวะเพลง โดยจำลองการปั่นหลายๆแบบทั้งทางตรงขึ้นเขาลงเขา คลาสนี้ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าคลาสอื่นๆของ les mills เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย แต่ให้ระวังคนที่ปัญหาเรื่องเข่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBS131

BODY STEP เป็นการเต้นแอโรบิกแต่จะมีstepเข้ามาร่วมด้วย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBP125

BODY PUMP จะเป็นการออกกำลังที่มีน้ำหนักเข้ามาร่วมด้วยโดยจะใช้ bar bell แผ่นน้ำหนัก และstep โดยจะออกกำลังกายตามจังหวะเพลง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBJ104

BODY JAM เป็นการเต้นแบบแอโรบิกแต่จะนำท่า hiphop มาผสมในการเต้น จะเหมาะสำหรับวัยรุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBC95

BODY COMBAT ที่เอาศิลปะป้องกันตัวมาผสมผสานเข้ากับเสียงเพลงและท่าทางจะตรงกับจังหวะเพลง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBB100

BODYBALANCE 100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBA120

BODY ATTACK เป็นการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิก แต่จะมีความสนุกในการเต้นมากกว่าเต้นแอโรบิกแบบปกติและท่าก็จะยากขึ้นมาอีก เหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กถึงวัยกลางคนเพราะถ้าคนอายุมากๆมาเต้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อส่วนต่างๆได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMSH50

SH'BAM 50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMCX49

CORE 49

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

RPM97

RPM เป็นคลาสปั่นจักรยานตามจังหวะเพลง โดยจำลองการปั่นหลายๆแบบทั้งทางตรงขึ้นเขาลงเขา คลาสนี้ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าคลาสอื่นๆของ les mills เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย แต่ให้ระวังคนที่ปัญหาเรื่องเข่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBS130

BODY STEP เป็นการเต้นแอโรบิกแต่จะมีstepเข้ามาร่วมด้วย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBP124

BODY PUMP จะเป็นการออกกำลังที่มีน้ำหนักเข้ามาร่วมด้วยโดยจะใช้ bar bell แผ่นน้ำหนัก และstep โดยจะออกกำลังกายตามจังหวะเพลง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBJ103

BODY JAM เป็นการเต้นแบบแอโรบิกแต่จะนำท่า hiphop มาผสมในการเต้น จะเหมาะสำหรับวัยรุ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBC94

BODY COMBAT ที่เอาศิลปะป้องกันตัวมาผสมผสานเข้ากับเสียงเพลงและท่าทางจะตรงกับจังหวะเพลง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBB99

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMBA119

BODY ATTACK เป็นการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิก แต่จะมีความสนุกในการเต้นมากกว่าเต้นแอโรบิกแบบปกติและท่าก็จะยากขึ้นมาอีก เหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กถึงวัยกลางคนเพราะถ้าคนอายุมากๆมาเต้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อส่วนต่างๆได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMSH49

SH'BAM 49

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

LMCX48

CORE 48

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

New

RPM96

RPM เป็นคลาสปั่นจักรยานตามจังหวะเพลง โดยจำลองการปั่นหลายๆแบบทั้งทางตรงขึ้นเขาลงเขา คลาสนี้ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าคลาสอื่นๆของ les mills เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย แต่ให้ระวังคนที่ปัญหาเรื่องเข่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿125 ฿125
฿100 ฿100 -20%
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้